Uw gegevens zullen verwerkt worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden overgedragen tenzij Ukkepuk hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Door de website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop groepsopvang Ukkepuk gegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Registratieprocedure op de website
  Wanneer u zich inschrijft, deelt u aan groepsopvang Ukkepuk persoonsgegevens mee. U kan deze persoonsgegevens ten allen tijde kosteloos inkijken, verbeteren of schrappen.
 2. Formulieren op de website
  Indien u een vraag of opmerking wenst mee te delen, kan u dat via een formulier op de website doen. U deelt dan een beperkt aantal persoonsgegevens mee aan groepsopvang Ukkepuk . Deze persoonsgegevens zullen door groepsopvang Ukkepuk enkel worden aangewend voor de afhandeling van uw vraag of opmerking. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en zullen niet in een bestand worden opgenomen.
 3. Foto's
  Foto's van kinderen worden niet publiek geplaatst maar wel in de beveiligde zone, die enkel toegankelijk is voor de ouders via een persoonlijke toegangscode.
 4. Links naar andere websites
  De website van groepsopvang Ukkepuk bevat links naar andere websites die buiten het deeerstestap.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Groepsopvang Ukkepuk is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.
 5. Google analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
  Met het hulpmiddel Google Analytics wordt geaggregeerde, statistische informatie over het gebruik van onze website verzameld. Denk bijvoorbeeld aan welke pagina's het meest bezocht worden, of hoe vaak er op een bepaalde link geklikt wordt. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics.
 6. Recht van aanpassing en verbetering
  Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door groepsopvang Ukkepuk te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.
 7. Wijzigingen
  Groepsopvang Ukkepuk behoudt zich het recht voor om de “privacyverklaring” steeds te veranderen. Deze “privacyverklaring” werd het laatst gewijzigd en herzien op 19 oktober 2014.
 8. Contactgegevens
  Groepsopvang Ukkepuk is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U hebt recht op toegang, verbetering of schrapping van uw gegevens:

Groepsopvang Ukkepuk wenst de privacy richtlijnen strikt te hanteren.