Allerheiligenvan 01-11-2023 tot en met 01-11-2023
Wapenstilstandvan 11-11-2023 tot en met 12-11-2023
Kerstmisvan 23-12-2023 tot en met 25-12-2023
Nieuwjaarvan 30-12-2023 tot en met 01-01-2024

 

Wij behouden ons het recht bovenvermelde verlofdagen bij overmacht te wijzigen of aan te vullen.  De ouders worden op voorhand verwittigd bij wijzigingen.