Allerheiligenvan 01-11-2019 tot en met 03-11-2019
Wapenstilstandvan 09-11-2019 tot en met 11-11-2019
Kerstmis (gesloten om 17u00 op 24.12.2019)van 25-12-2019 tot en met 25-12-2019
Nieuwjaar (gesloten om 17u00 op 31.12.2019)van 01-01-2020 tot en met 01-01-2020

 

Wij behouden ons het recht bovenvermelde verlofdagen te wijzigen of aan te vullen. De ouders worden geruime tijd op voorhand verwittigd bij wijzigingen.