Allerheiligenvan 30-10-2021 tot en met 01-11-2021

 

 
Wapenstilstandvan 11-11-2021 tot en met 11-11-2021
Kerstdagvan 25-12-2021 tot en met 26-12-2021
Nieuwjaarvan 01-01-2022 tot en met 02-01-2022

 

Wij behouden ons het recht bovenvermelde verlofdagen te wijzigen of aan te vullen. De ouders worden geruime tijd op voorhand verwittigd bij wijzigingen.