Voor het nieuwe decreet kinderopvang die inging op 01 april 2014 diende iedere organisator verplicht 20 uur vorming te volgen.  Vanaf 01 april 2014 dient iedere organisator jaarlijks na te gaan welke vorming de verantwoordelijke en kinderbegeleiders nodig hebben en hiervoor een aanbod voorzien.  Voor organisatoren van met meer dan 18 opvangplaatsen, maakt deze aanpak deel uit van het kwaliteitshandboek.  Hieronder vind U de vormingen die wij reeds gevolgd hebben.