Risicoanalyses

Om de kwaliteit en veiligheid te garanderen in de opvang worden risicoanalyses uitgevoerd. De analyses worden continu bijgewerkt en geëvalueerd. Gebreken en onvolkomenheden worden in de risicoanalyse opgenomen en aangepast in de opvang zodoende onze deze dag in dag uit veilig is voor de kinderen.  De hele opvang is op kindermaat ingericht met de grootste aandacht voor de veiligheid.

Hieronder vind U enkele van onze veiligheidsmaatregelen die genomen werden in onze opvang :

 • Voor het binnenkomen van het kinderdagverblijf dient er aangebeld te worden door de ouders. Via videofoon kunnen wij zien wie de groepsopvang zal betreden. Indien dit een onbekend persoon is wordt deze niet toegelaten tot de groepsopvang.
 • De ramen aan de voorgevel zijn bij het openzetten vergrendeld met veiligheidssloten zodoende dat bij het verluchten van een kamer deze niet kunnen geopend worden.  Zowel van binnen als van buiten.
 • De voordeur is op zeker hoogte vergrendelbaar met een veiligheidslot zodoende deze door de kinderen zelf niet kan geopend worden.
 • Stopkontakten zijn beveiligd met speciale stoppen.
 • Radiatoren zijn afgeschermd zodoende de kinderen hun handjes niet kunnen verbranden.
 • Scherpe hoeken zijn afgeschermd of afgerond.
 • Er staan overal waar nodig veiligheidshekjes, die de kindjes niet kunnen openen.  Zo kunnen de kindjes geen trappen op of zomaar in de keuken of tuin komen. enz.....
 • Veilig speelgoed.

Brandpreventie

Naar aanleiding van de mededeling over het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang.  Vanaf 1 januari 2009 is de brandveiligheid op een gelijkaardige manier geregeld in alle kinderopvangvoorzieningen met 8 kinderen of meer.  Onze groepsopvang voldoet aan deze nieuwe veiligheidsnormen gesteld in de basisnormen vanaf 01 januari 2009. Attest van de brandweer ligt ter inzage in het kinderdagverblijf.  Wij volgen regelmatig opleiding voor het leren omgaan met blustoestellen en bepaald situaties zoals evacuatie.

Volgende punten werden in samenspraak met de brandweer uitgevoerd:

 • Branddetectie via centrale
 • Compartimentering van het privégedeelte met branddeuren.
 • Plaatsbepaling van de evacuatieplannen.
 • Bepaling van de groeperingsplaats buiten bij brand.
 • Veiligheidsverlichting daar waar nodig.
 • .....