Vergunning

Onze groepsopvang staat onder toezicht van Kind & Gezin, dat strenge normen en regelgeving oplegt voor opvoeding, begeleiding, veiligheid, gezondheid, infrastructuur, kwaliteitsbeleid, ouderparticipatie en pedagogisch beleid.  De opvang wordt gecontroleerd door zorginspectie om na te gaan of de groepsopvang blijft voldoen aan deze normen en regelgeving.

Er  werd een vergunning afgeleverd (vroeger attest van toezicht), deze vergunning hangt in de opvang bij het binnenkomen van de eerste leefruimte.

  • Dagopvang
  • weekend (enkel op zaterdag)

Een vergunning wordt gegeven aan opvanglocaties die aan deze voorwaarden voldoen hierdoor kunnen de ouders genieten van belastingvermindering.

Kwalitatieve begeleiding

Wij zijn warmhartige mensen, die echt houden van kinderen en elke dag het beste van onszelf geven om het kind te laten groeien in al zijn facetten.  Onze begeleiding is, niet enkel aanwezig zijn bij de kinderen en ze verzorgen, maar er ook ‘echt’ iets voor betekenen.  Wij beschikken over een diploma dat erkend is door Kind en Gezin.

Door de huiselijke stijl, liefdevolle begeleiding en de structuur die we bieden, voelen de kindjes zich 'opperbest en veilig' bij ons.  Niet alleen de kindjes kunnen zorgeloos spelen, knutselen, enz..., maar ook de ouders kunnen zonder zorgen hun ukkepukje achterlaten, ook dit is één van onze doelen.

Pedagogische en taalbegeleiding

Wij werken samen met een organisatie voor de pedagogische en taalondersteuning. Ze bieden een persoonlijke begeleiding voor onze opvang en staan ons bij met advies en informatie. Onder andere voor het opvolgen van het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen, het pedagogische aanbod, spelmateriaal en de taalstimulering. Ook worden goede praktijkvoorbeelden in een lerend netwerk (praatavonden) besproken. Tevens voorzien ze allerlei opleidingen die gebruikt kunnen worden in onze opvang.  Het is voor onze voorziening ook een streven naar betere kwaliteit voor onze ouders en kind.

Samenwerking met de ouders

We luisteren naar feedback en tips van de ouders om de opvang optimaal te laten functioneren. We willen op een positieve en constructieve manier meewerken aan de ontwikkeling van het kind. Daarom zullen we delen in de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders. Communicatie met de ouders verloopt via de korte gesprekjes bij het brengen en halen van de kindjes.  In het heen en weerschriftje schrijven we  hoe de dag van het kindje is verlopen, zodat mama en papa nauw betrokken zijn bij het groeiproces van zoon of dochter.

Hebt U als ouders vragen over de opvoeding van Uw kind, dan kan U met Uw vragen altijd bij ons terecht .Kinderopvang is een participatie aan het opvoedingsproces en ligt in het verlengde van het gezinsleven. Als eerste opvoeders moeten ouders hun waarden, wensen en verwachtingen kunnen uitspreken. We tonen respect voor de waardigheid van de ouders en de sociaal-culturele waarden van het gezin. Daarom willen wij ons als volwaardige partner aansluiten bij het opvoedingsproces van de ouders.

Speciale evenementen 

speciale gebeurtenissen zoals verjaardagen, vertrek naar school,…. worden gepast gevierd

Vormingen

We nemen ook deel aan vormingen georganiseerd door, Kind en Gezin, Lokaal Overleg Menen, individuele opleidingen, … als we hiertoe de mogelijkheid krijgen.Hierdoor zijn we ook up to date met nieuwigheden en toekomstige projecten in de kinderopvang. Door deze vormingen kunnen wij nieuwe methodes aanleren, nieuwe spelvormen uit proberen. Deze kunnen dan worden toegepast in onze opvang en kan er ingespeeld worden op de behoeften en noden van de kinderen.

Diversiteit

Alle kinderen en ouders zijn gelijk in onze opvang, er wordt geen onderscheid gemaakt. Diversiteit in de groepsopvang betekent dus niet louter dat je kinderen opvangt van Marokkaanse of Turkse of andere afkomst maar ook kinderen uit de verschillende socio-economische klassen, met totaal uiteenlopende levensstijlen.

Risicoanalyses

Om de kwaliteit en veiligheid te garanderen in de opvang worden risicoanalyses uitgevoerd. De analyses worden continu bijgewerkt en geëvalueerd. Gebreken en onvolkomenheden worden in de risicoanalyse opgenomen en aangepast in de opvang zodoende onze deze dag in dag uit veilig is voor de kinderen.  De hele opvang is op kindermaat ingericht met de grootste aandacht voor de veiligheid.

Kwaliteitshandboek 

Naar aanleiding van het nieuwe decreet kinderopvang dient iedere opvangvoorziening met meer dan 18 kinderen een kwaliteitshandboek op te maken.  Het is de intentie om in het belang van het kind de kwaliteitszorg binnen onze groepsopvang verder te ontwikkelen en het kwaliteitshandboek daar waar nodig bij te sturen en aan te passen.

Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage in de inkomhal van de groepsopvang.

Heen-en-weerschriftje

Om een mooie herinnering te hebben aan deze tijd wordt een heen-en-weerschriftje bijgehouden. Dit boekje wordt bij de eerste opvangdag meegegeven. Hierin wordt ingevuld wat U kind bij ons heeft beleefd. Indien uw kindje tijdens de opvang medicijnen moet toegediend worden, wil dan duidelijk in het heen-en-weerschriftje het tijdstip en de hoeveelheid noteren, wij noteren ook het uur wanneer het kind zijn medicatie heeft gekregen, alsook of het kind een koortswerend middel heeft gekregen wordt dit vermeld in dit boekje. Alle andere opmerkingen en suggesties zijn in dit schriftje ook altijd welkom. Laat het ons zo zeggen, dit blijft een leuk aandenken voor later.