Visie

Wij trachten een opvang te organiseren in een kindvriendelijke omgeving die professioneel geleid en beheerd wordt. Dit gebeurt in een omgeving waar medezeggenschap, overleg, openheid, permanente kwaliteitsbewaking, risico-analyses centraal staat. Wij streven ook voortdurend naar vernieuwing en uitdagingen.

Wij hebben gekozen voor een kleinschalige opvang zodat wij alle kinderen en ouders persoonlijk goed kennen. Iedereen is belangrijk voor ons en streven naar tevredenheid binnen onze opvang.

Via samenwerking en ons eigen pedagogisch ontwerp met daaraan gekoppeld de kwaliteitsnormen van kind en gezin, streven wij naar het steeds verbeteren van onze kwaliteit binnen de opvang, zodoende we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen.

We willen met onze groepsopvang klaar staan om voor elk kind zo veel mogelijk kansen te creëren, ongeacht zijn afkomst, godsdienst, cultuur.   

Wij staan ook garant voor:

 • aanbieden van verantwoorde kinderopvang;
 • dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt (nestwarmte);
 • omringt vol liefde, warmte en genegenheid (een tweede thuis);
 • dat ieder kind het recht heeft om op te groeien volgens zijn eigen tempo en manier, en zo verder uit te groeien tot een eigen persoonlijkheid;
 • gezonde voeding, verzorging, veiligheid en hygiëne staan bij ons hoog in het vaandel;
 • onze bijdrage is de baby te mogen helpen opvoeden van een hulpeloos wezentje tot een zelfstandige peuter.

 

waarden die wij hierbij ook belangrijk vinden zijn:

Respect voor het kind;

 • Elke individu is uniek en evenwaardig, daarom is de inbreng van iedereen enorm belangrijk. Het maakt helemaal niets uit als het ene kind zich sneller ontwikkelt dan het andere kind, alle kinderen zijn anders en we willen ze ten volle laten zijn wie ze echt diep vanbinnen zijn. Zo leren ze hoe ze zich op een spontane manier kunnen uitdrukken en leren ze zelfstandigheid opbouwen. Respect hebben voor zichzelf en anderen is hierbij essentieel. Het belangrijkste is dat we ons volledig op het kind kunnen richten en het ze zo aangenaam mogelijk kunnen maken.  Kinderen kunnen met een gerust hart aan onze groepsopvang worden toevertrouwd, want de kinderen staan voor ons op nummer één.

Individuele aandacht;

 • bij het verluieren, de voeding of rustiger momenten wordt altijd extra aandacht gegeven. 

Zelfstandigheid bevorderen;

 • door alles zoveel mogelijk op hoogte van het kind aan te bieden, zoals bv. toiletten, speel gelegenheid, zitbankjes, enz…, wordt de zelfstandigheid bevorderd van de peuter.

Kinderen laten ontdekken;

 • door verschillende speelhoeken aan te bieden leren kinderen zo om samen te spelen en te delen.

Samenwerking;

 • kinderopvang is een proces van samen werken. Er is regelmatig tijd voor overleg en men dient respect te hebben voor de mening van anderen.

Wat bieden wij;

 • de kinderen zullen zich gedurende hun periode bij ons blootstellen aan vele prikkels. Verschillende capaciteiten zullen worden ontwikkeld. We trachten zoveel mogelijk zintuigen te stimuleren. Dit doen we door ervaringsgerichte activiteiten aan te bieden: knutselen, puzzelen, snoezelen, fietsen, enz.. Er zijn ook rust- en ontspanningsmomenten voorzien. Dan bieden wij een rustig muziekje of een bedje om te slapen aan. 

Kwaliteit; 

 • Een kwalitatieve opvang en dienstverlening lijkt vanzelfsprekend, maar vraagt een blijvende kritische houding tegenover de eigen werking en vooral het pedagogisch handelen.