Een kind kan altijd ziek worden in de opvang.  Wij gebruiken de infectieklapper of checklist ziekte & symptomen van Kind en Gezin om te bepalen of een kind aan een bepaalde ziekte lijdt, en al dan niet naar de opvang kan of mag komen. U kunt deze infectieklapper of checklist ook raadplegen in onze opvang mocht dit nodig zijn.

Kinderen waarvan de toestand het toelaat kunnen terecht in het kinderdagverblijf bijv. het krijgen van tandjes, loopneus,...  Mocht het kind langer ziek zijn dan 2 dagen dan kunnen wij vragen om een doktersbezoek te brengen, deze laatste zal dan bepalen of het kind nog naar de opvang mag gaan.

Indien een kind in de loop van de dag ziek wordt, zullen wij altijd contact op nemen met de ouders om verder te bespreken wat er moet gebeuren. De ouders worden altijd gecontacteerd als het kind koorts heeft ongeacht de leeftijd.

De terugkeer van het kind na ziekte dient altijd daags ervoor gemeld te worden aan de opvang.

Toediening van medicatie gebeurt bij voorkeur thuis (‘s morgens en ’s avonds). Indien er medicatie in het kinderdagverblijf moet toegediend worden, vragen wij een voorschrift van de dokter met een duidelijke hoeveelheid van toediening en de vermelding van de naam van het kind. Voor homeopathische middelen of geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn bij de apotheker, is eveneens een doktersvoorschrift vereist. De toediening van de medicatie wordt telkens in het heen & weerschriftje vermeld met tijdstip en datum.